chevronPath 2 heart-fill heart-fill minusnotification-closeplussearch-glass

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden

Sinds 11 oktober 2010 heeft het hospice een eigen St. Vrienden en wel: de “Stichting Vrienden Hospice ’t Huis aan de Vecht” die per genoemde datum officieel is opgericht en werd de akte van oprichting getekend bij Vechtstede Notarissen in Hardenberg. Een bijzonder moment voor de mensen van het hospice die erg blij zijn met deze ontwikkeling en zich hierdoor enorm gesteund mogen weten.

Harm Dries

Voorzitter

Jacobien Dijkstra

Secretaris

Aad Kolthof

Penningmeester

Ria van Duiven

Bestuurslid

Jaap Meerveld

Bestuurslid

Stichting De vrienden

De vrienden zetten zich in om voor het hospice fondsen, giften, donaties en legaten te werven of financiële middelen beschikbaar te krijgen uit te organiseren acties. Het bestuur van de St. Hospice Groep VechtZathe kan zich hierdoor helemaal gaan richten op het besturen en het beleid bepalen. Door de ondersteuning wil de St. Vrienden een bijdrage leveren aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving voor de gasten van het hospice, hun familie, vrienden en bekenden.

 

 

 

Om een goede ondersteuning aan hospice ’t Huis aan de Vecht te kunnen geven zijn de Vrienden geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, kerken, verenigingen en bedrijven. Dat betekent: de Vrienden zijn afhankelijk van U!! Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rijtje:

U kunt donateur van het hospice worden!

Hierdoor geeft u aan dat u voor langere tijd de activiteiten met betrekking tot het hospice wilt ondersteunen. Via het e-mail adres: vrienden@hospicehardenberg.nl kunt u een machtigingskaartje opvragen of, indien nodig, nadere informatie verkrijgen. Ook helpen wij u graag als u fiscaal gunstig wilt schenken, bijvoorbeeld door middel van een meerjarige periodieke gift. Makkelijker en sneller kunnen wij het voor u echt niet maken. Op deze manier wordt u zelf ook een echte vriend van het hospice.

Het is goed om te kunnen vermelden dat de St. Vrienden van de Belastingdienst bericht heeft ontvangen dat zij zijn opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat de St. Vrienden geen belasting over de ontvangen bedragen behoeft af te dragen en dat uw giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn. Een prettig idee, nietwaar?

Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdenst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden. U kunt de gegevens die hiermee betrekking hebben terugvinden op de bijgaande ‘links’: ANBI-gegevens – Beleidsplan – Financiële verantwoording

Giften

Wilt u geen donateur worden maar u wilt het hospice wel steunen? Ook éénmalige giften worden bijzonder op prijs gesteld. U kunt een bedrag overmaken op ons IBANnummer NL85 RABO 0157 7146 08 ten name van St. Vrienden hospice ’t Huis aan de Vecht. De Vrienden zorgen er voor dat het geld op een goede en zorgvuldige manier besteed zal worden.

Welke vorm van ondersteuning u ook kiest, de Vrienden, maar ook de gasten, danken u daarvoor. Op deze manier helpt u het verblijf in het hospice op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten verlopen. Dat is het doel !!