chevronPath 2 heart-fill heart-fill minusnotification-closeplussearch-glass

Aanvullende informatie

Links

Op onderstaande websites kunt u aanvullende informatie vinden die op veel terreinen raakvlakken heeft met de zorgverlening in een hospice.

  • Informatie over palliatieve zorg in Nederland zoals nieuws, ontwikkelingen en adresgegevens van hulpverlenende instanties vind u op palliatief en palliatieve zorg.
  • Lotgenotencontact is belangrijk voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. De lotgenotensite forum ongeneeslijk ziek maakt ook digitaal lotgenotencontact mogelijk.
  • Informatie over de eigen bijdrage voor WLZ gerelateerde zorg (zoals bijv. thuiszorg) kunt u vinden op CAK. Ook kunt u hier uw maximale eigen bijdrage berekenen.
  • Het Zorgverzekering Informatie Centrum is een onafhankelijk zorgplatform waar u informatie kunt vinden over alles wat met zorg en zorgverzekeringen te maken heeft. Hier kunt u onder andere de volgende informatie vinden:  WLZ. Handig voor iedereen die in aanraking komt met de langdurige en intensieve zorg, PGB: informatie over het Persoons Gebonden Budget (PGB). Wie en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? En welke zorg valt onder deze regeling? en WMO: informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die mensen met een beperking (en familie) helpt met het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
  • Overige sites die informatie geven over alles wat met palliatieve zorg te maken kan hebben vindt u op palliatievezorg-startkabel en palliatieve zorg-verzamelgids.
  • Op VPTZ vindt u informatie over vrijwilligers die werkzaam zijn in de terminale zorg en op palliactief over het netwerk voor palliatieve zorg aan terminale patiënten in Nederland.
  • Het Vechtdal kent een palliatief café. Café Soelaas is een ontmoetingsplek voor lotgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals om kennis en ervaring uit te wisselen.
  • Het Vechtgenotenhuis in Ommen is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten.
  • Wilt u informatie over mogelijkheden van palliatieve zorg in uw regio? Op de website kies beter kunt u hier veel over vinden.

Bereikbaarheid en openbaar vervoer

Wij participeren in het Netwerk Palliatieve Zorg Noordoost Overijssel en het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht. Daarnaast werken wij intensief samen met o.a.:

Voor informatie over andere hospices in de regio kunt u kijken op de volgende websites: