chevronPath 2 heart-fill heart-fill minusnotification-closeplussearch-glass

Zorg Thuis

Het bestuur van het hospice werkt nauw samen met het bestuur van de SPTO Vechtdal. Deze stichting ondersteunt terminaal zieken door middel van de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie.

Deze samenwerking uit zich mede doordat de coördinatoren van het hospice ook werkzaam zijn voor SPTO Vechtdal. Zo houden we het voor u overzichtelijk en zijn de lijnen kort.

 

Hebt u vragen met betrekking tot de mogelijkheden van onze stichting? Neem dan rechtstreeks contact op met de coördinatoren of bel (0523)624310 voor meer informatie.

Doelstellingen SPTO Vechtdal

Het hoofddoel van de stichting is:

Verlenen van hulp door middel van aandacht en ondersteuning aan palliatief, terminaal zieke mensen, hun naasten en familie.

Daarvoor verricht de Stichting de volgende activiteiten:

  • werven, selecteren en inzetten van coördinatoren en vrijwilligers die taken beheersen om de

doelstelling te halen;

  • geven van voorlichting en advies;
  • aansluiten bij- en samenwerken met instanties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn;
  • uitvoering van activiteiten die voor de doelstelling bevorderlijk zijn;
  • werven van fondsen.

Visie

SPTO Vechtdal erkent het recht van ieder mens om op een menswaardige manier te kunnen sterven, aansluitend bij haar of zijn levensstijl, behoeften en wensen. Als naast mantelzorg en professionele inzet, meer aandacht en ondersteuning nodig is om dit te realiseren, kunnen vrijwilligers in deze laatste fase meehelpen om dit waar te maken.

Missie

De missie van SPTO Vechtdal is om mensen in de palliatieve en/of terminale fase, in staat te stellen thuis, of in een andere voor hen vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Hiervoor wordt aanvullend op bestaande hulp, aandacht en ondersteuning gegeven en ‘er zijn’ als het nodig is, zowel overdag als ‘s nachts. De ondersteuning wordt geboden door opgeleide vrijwilligers in afstemming en samenwerking met mantelzorgers en professionele hulpverleners.

Vrijwilligers hebben een eigen positie naast de mantelzorg en de professionele zorg. Daarbij wordt er gewerkt op basis van wederzijds belang, erkenning en gelijkwaardigheid.